I forskningen ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande” har forskaren Antti Kurvinen studerat allmännyttan Viskaforshems 18 passivhusvillor i trä. I forskningen ifrågasätter Antti Kurvinen också flera andra faktorer i boendekalkyler, exempelvis antagandet att det är större risk utanför storstäder att bostäder inte blir uthyrda, varpå det traditionellt sett ställs högre krav på vinster i de lönsamhetskalkylerna. De högre vinsterna uppnås med högre hyror, vilket leder till att det som skulle undvikas från början kan bli effekten av åtgärden: Tomma bostäder.

Varmt välkomna att ta del av Antti Kurvinens föreläsning om forskningen den 14 oktober, 12:00-13:00.

Boinstitutet

 

oktober 14 @ 12:00
12:00 — 13:00 (1h)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende