20 feb 2020
2020-02-20

Byggnadens roll i energisystemet

Torsdag 12 mars välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett lunchseminarium om byggnadens roll i energisystemet. Idag står energisystemet inför en rejäl omställning med en ökad andel förnyelsebar energi och förändrade förbrukningsmönster.
På lunchseminariet kommer vi att diskutera effektreduktion och decentraliserad värmelagring ur fastighetsägarens perspektiv tillsammans med energileverantörens perspektiv. Kan vi använda decentraliserad värmelagring vid eller i byggnader på ett smartare sätt i framtiden för att minska effektbehovet?
Har vi en samsyn om vad som behöver göras, och hur kan det gå till?

mars 12 @ 12:00
12:00 — 14:00 (2h)

Göteborg

Energi, Fastighet – Byggande – Boende, Klimat