För att minska fastighetssektorns miljö- och klimatbelastning måste vi bli mer cirkulära, men det är inte bara teknik som saknas. Vilka andra hinder finns det och hur kan vi göra det mer attraktivt att minska avfall och återbruka?
Göteborgs Lokalförvaltning och återbruksexperten Reclaimd delar med sig av sina erfarenheter kring hinder och möjligheter, utöver de tekniska, för att främja mer återbruk och mindre avfallsmängder i fastighetssektorn. Vi fortsätter med ett panelsamtal tillsammans med Platzer där publiken har möjligheten att ställa sina frågor och dela med sig av egna erfarenheter och tankar. Deltar gör Angélica Karlsson och Nina Jacobsson Stålheim från Göteborgs Lokalförvaltning, Anton Franker från Reclaimd, Pelle Arve från Platzer, Adam Berglund från Serneke och Eric Zinn från Göteborg Energi.
Värdar för medlemsmötet är Serneke och Göteborg Energi.
Program:
09:00-10:00: Avfallsminimering och återbruk – hur ökar vi incitamenten?
Inledning av Eric Zinn och Adam Berglund
Göteborgs Lokalförvaltnings erfarenheter, miljöingenjör Angélica Karlsson
Reclaimds erfarenheter, Anton Franker
Samtal mellan Anton Franker, Pelle Arve och Nina Jacobsson Stålheim. Modereras av Eric Zinn och Adam Berglund.
10:05-10:30: Årsmöte SGBC Väst
På årsmötet kommer det informeras om det regionala nätverkets arbete och arbetsgruppen för 2021 beslutas. Årsmötet är öppet för alla som tillhör region Väst och om du är intresserad att delta i nätverkets arbetsgrupp är du välkommen att kontakta nätverksledare Malin Sjölund Olsson, malin.sjolundolsson@krook.tjader.se.

februari 18 @ 09:00
09:00 — 10:30 (1h 30′)

Webbinarium

Avfall & Återvinning, Cirkulär ekonomi, Fastighet – Byggande – Boende