Att skaffa en kommunal koldioxidbudget är ett viktigt steg i sig och inte särskilt svårt. Att koldioxidbudgetera är inte lika enkelt. Detta beror på att konceptet ännu är ungt. Därför saknas det verktyg, metoder, ramverk, information, kurser och läromedel. Detta innebär att kommunen står ganska ensam med sin koldioxidbudget idag.
Just nu pågår diskussioner med Uppsala universitet, Klimatsekretariatet och Sveriges Ekokommuner om att starta ett nationellt samverkansprojekt för att ändra på detta. Med från start är också Sundbybergs stad och Nyköpings kommun. Projektet är i sin linda och har arbetsnamnet Att koldioxidbudgetera på kommunal nivå. I ett första steg arrangerar nu Sekom ett webbinarium.
Medverkande på webbinariet är Nyköpings kommun (Maria Brantö, miljöstrateg) och Uppsala universitet (Martin Wetterstedt, forskare).
I detta webbinarium får vi en aktuell genomgång av var konceptet med kommunala koldioxidbudgetar står idag i Sverige. Vi tittar också tillsammans på några vanliga frågor som kommunerna ställer sig:
* Hur gör vi med konsumtionsperspektivet?
* Hur ger vi koldioxidbudgeten en starkare ställning i kommunens klimatstrategi?
* Hur förhåller vi oss som kommun till att makten över utsläppen är så spridd, det vill säga att rådigheten delas av många olika parter inom kommunterritoriet?
I slutet av webbinariet diskuteras också ramarna för projektet Att koldioxidbudgetera på kommunal nivå. Kanske vill du och din kommun delta i detta projekt, som ytterst handlar om att orientera kommunen mot Parisavtalet och klimatvetenskapen? Då är detta webbinarium ett bra första steg!

Sveriges Ekokommuner

december 11 @ 13:00
13:00 — 13:40 (40′)

Webbinarium

Klimat