På Chalmers Campus Johanneberg ligger Akademiska Hus nybyggda kontorshus “A Working Lab”, som enda från planeringsstadiet haft som mål att testa och utveckla hållbara lösningar. Under byggtiden drevs därför 16 parallella innovationsprojekt som utforskade bland annat klimatsmart och energieffektiv teknik.
Att minimera koldioxidutsläpp i byggskedet så väl som under drift var ett av byggprojektets miljömål och byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld. Men hur gör man för att bygga klimatneutralt och är det ens möjligt? I ett av “A Working Labs” innovationsprojekt utforskades koldioxidpåverkan från material och transporter till bygget och energi på byggarbetsplatsen, för att få en heltäckande bild av klimatpåverkan för ett kontorshus med trästomme och hur man kan minska den.
På detta frukostwebbinarium berättar Mia Edofsson, hållbarhetschef, Akademiska Hus, och Karin Hedén, Miljöspecialist, White och miljösamordnare för byggprojektet, om ställningstagande och arbetssätt som gjordes i samband med “A Working Lab” för att styra mot en kraftigt minskad klimatpåverkan med sikte på klimatneutralitet.

maj 27 @ 08:00
08:00 — 08:45 (45′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende