John Hultén, föreståndare på K2.

Smart mobilitet är ett samhällsområde som förändras mycket snabbt. Nya lösningar och nya aktörer dyker ständigt upp. Hur ska man som beslutsfattare förhålla sig till detta och fatta bra beslut för att styra utvecklingen åt rätt håll?

Den frågan har K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, tagit sig an i en nyligen publicerad rapport.

− Vi har ställt samman en checklista som stöd till styrning för smart mobilitet för beslutsfattare som direkt eller indirekt arbetar med frågor som påverkar hur människor reser och gods transporteras i samhället, säger John Hultén, föreståndare på K2.

Så kallad smart mobilitet omfattar allt från tjänster för elskotrar och cyklar, digitalt förmedlad samåkning samt på sikt förarlösa bilar och spelplanen har utökats med en mängd nya aktörer.

Stora mängder data

Det som skiljer sig från tidigare teknikskiften är dels ett snabbare tempo och nya affärsmodeller. Dels finns en mycket större mängd data att tillgå som det gäller att förstå och analysera rätt för att kunna dra slutsatser.

”De offentliga organisationerna hamnar lätt i bakvattnet när utvecklingen inom fältet rusar men behöver samtidigt mer än någonsin ta initiativ och inte bara påverkas utan istället ta kommandot över utvecklingen, att styra över det nya”, skriver K2 i rapporten.

Det finns dock inga snabba recept eller färdiga lösningar att ta till. Forskningsrapporten lyfter i stället ett antal frågor att ta ställning till och som kan fungera som en checklista mot medvetenhet och handlingsberedskap.

Checklistan i rapporten tar bland annat upp vikten av att säkerställa grundläggande värden och att diskutera om organisationens mål är tydliga för transportsystemets bidrag till samhällsutvecklingen. Andra områden som tas upp är samverkan mellan olika aktörer, medborgarnas roll, samt hur styrmedel och regelverk fungerar ihop med de nya förutsättningarna som smart mobilitet innebär.

Rapporten: Att styra det nya – Samhällets styrning av och med smart mobilitet