Fastighetsbolaget Castellum har beslutat införa permanent flexibilitet för alla anställda om var och hur de vill jobba. Som grund har bolaget en ny vision som lyder: ”Jobba var du vill, när du vill”.

Enligt Castellum bygger den nya flexibiliteten på att de anställda pratar igenom önskemål och behov med sin närmaste chef och kommer fram till skräddarsydda lösningar som passar både arbetstagaren och bolaget.

– När pandemin bröt ut införde vi distansarbete som standard för de flesta medarbetare och nu öppnar vi alltså upp för en fortsatt övergång till ett mer flexibelt arbetsliv”, berättar HR-direktör Helena Dino.

Enligt Castellum bidrar ny teknik till att även de yrkesgrupper som vanligen är mer bundna till fysisk närvaro och vissa tider också kan genomföra många uppgifter på ett mer flexibelt sätt.

– De flesta av oss vill nog helst ha en mix av fysiska möten och enskilt arbete på distans, men att hög flexibilitet blir norm i arbetslivet även efter pandemin är det nog ingen tvekan om. Friheten att kunna välja och att varva arbetssätten är den stora behållningen här, säger Helena Dino.

I våras genomförde Castellum en undersökning på temat Framtidens arbetsplats. Där framgick att önskan om balans i livet är en stark drivkraft för ökad flexibilitet. Hela 84 procent uppgav att hjälp med livspusslet är viktigt för att en arbetsplats ska vara attraktiv.

Bolaget hoppas med förändringen att även kunna inspirera sina kunder till att se nya lösningar.

Castellum