Ett nytt bostadsbolag för den som kan tänka sig att bo på lite mindre ytor och tillsammans med andra, har startat i Göteborg. Planen är att bolaget, Byar&Kvarter, ska omvandla större hus till bogemenskaper, bygga så kallade tiny houses eller små Attefallshus.

Idén är inte ny, exempel på liknande boendeformer finns runt om i världen. I Tyskland blir så kallade byggemenskaper allt vanligare, där man bygger och bor tillsammans. Tiny houses har även blivit vanliga i USA, i spåren av finanskrisen.

Intresset var stort för den uppstartsträff som annonserades förra veckan. 4 500 personer hade anmält intresse, vilket var långt fler än som rymdes i lokalen.

Enligt initiativtagaren Elinor Askmar Cederholm är de som är intresserade en blandning av människor som vill bo hållbart och gemensamt under stabila former. Det kan vara människor med små resurser och människor som bor i stan och vill flytta ut på landet men inte vill göra det själva. Förhoppningen är att bolaget med hjälp av finansiärer snart ska kunna köpa sin första fastighet.

Dagens Nyheter

Göteborgs-Posten