Åtta av tio fastighetsägare vill utöka sina investeringar i uppkopplade lösningar för drift och styrning av sina byggnader, främst för att spara pengar. Men samtidigt är bristen på pengar den största anledningen till att investeringarna inte blir av. Det visar den nya trendrapporten ”Smarta fastigheter” 2019 från Schneider Electric.

Nära nio av tio intervjuade uppger att det främst är av ekonomiska skäl de vill investera mer i digitala lösningar för sina fastigheter, tätt följt av miljöskäl/hållbarhet och säkerhetsskäl. Säkerhet blivit en allt viktigare drivkraft till att vilja investera i lösningar inom IoT och uppkopplade fastigheter.

Anledningen till att inte fler byggnader ännu är mer uppkopplade är att det saknas pengar. Hela 72 procent av fastighetsbolagen uppger att de inte har tillräckligt med resurser för att koppla upp byggnaderna ytterligare.

Helhetsgrepp över fastighetsstyrning

Enligt Andreas Finnstedt, chef för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric, finns det stora vinster att göra med att ta ett helhetsgrepp över fastigheters styrning och låta de olika systemen samverka.

Många fastighetsbolag har enligt Andreas Finnstedt, byggt upp silomiljöer i sina fastigheter. Det betyder att de tvingas hantera parallella system, vilket gör det svårt att utnyttja potentiella synergier, och gör driften tidskrävande, ineffektiv och reaktiv.

Undersökningen bygger på 125 telefonintervjuer med ansvariga på fastighetsbolag med titlar som driftschef, energiansvarig, fastighetschef eller teknisk chef.

Schneider Electric