Priset och brist på information om maten är hållbart producerad. Det är de två största hindren för konsumenter att handla hållbart. Det visar en enkät med 2.701 personer som Coop låtit Demoskop genomföra.

Den allra viktigaste miljöfrågan för konsumenterna är klimatet (21 procent), följt av djurhälsa och bekämpningsmedel (18 procent).

Men samtidigt som hållbarhetsfrågor är en viktig aspekt vid val mellan olika varor, anser många att det är svårt att förstå om de livsmedel de köper är hållbart producerade eller inte. Informationsbrist utgör ett hinder för 26 procent, näst efter priset som 37 procent anser utgör ett hinder.

Undersökningen visar också att fyra av tio svenskar alltid eller ofta tänker på om en vara är hållbart producerad när de handlar livsmedel, och en tredjedel låter den informationen styra vad de faktiskt handlar.

Coop