Efterfrågan på korslimmat trä (KL-trä), som bland annat används i flerbostadshus av trä, kan komma att öka från några tusen till flera hundra tusen kubikmeter på bara några år. I dag byggs 11,5 procent av flerbostadshusen i Sverige i trä, men träbranschen tror på stark expansion för stora träbyggnader, inte bara i Sverige utan även i Europa.

Martinsons i Västerbotten var länge ensamma i Sverige om att tillverka korslimmat trä, KL-trä. Men nu bygger träindustriföretaget Setra en fabrik för tillverkning av KL-trä i Långshyttan i Dalarna med siktet inställt på att kunna tillverka närmare 100 000 kubikmeter. Stora Enso invigde nyligen sin KL-anläggning i Gruvön i Värmland. Även Södra drog för en kort tid sedan igång en mindre KL-tillverkning i anslutning till sågverket i Värö i Halland.

I första hand används KL-trä i flerbostadshus, men i dag byggs endast 11,5 procent av flerbostadshusen i Sverige i trä.

– Vi är optimistiska och tror att andelen kan öka. Men en förutsättning för att trä ska ta marknadsandelar är att det kommer fram en produktion av KL-trä, säger Mathias Fridholm, nytillträdd direktör på Svenskt trä till ATL.

Limträ tar marknadsandelar

Enligt branschorganisationen Svenskt Trä, tar limträ andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.

Försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med 6 procent under det första kvartalet i år, jämfört med 2018. För mars var ökningen större, cirka 10 procent. Detta trots minskande bostadsbyggande under januari och februari.  Påbörjandet av nya bostäder sjönk då med  9 procent jämfört med i fjol.

Det är en trend att limträ tar andelar i träbyggnadsindustrin, enligt Johan Fröbel, branschorganisationen Svenskt Trä.

– Klimat- och kvalitetsargumenten för limträ har sedan några år landat hos byggbranschen, men vi ser också att allt fler lyfter fram det rationella byggande som limträ möjliggör, med tids- och kostnadseffektivitet som resultat, säger han i ett pressmeddelande.