Forskare vid Karlstads universitet ska i samverkan med en bostadsrättsförening utvärdera en rad olika lösningar för lagring av solenergi.

Alla delar i projektet ska testas i bostadsrättsföreningen Kontrollanten, som har solpaneler på taken och producerar el, som i dagsläget förbrukas eller säljs vidare vid överskott. Projektet bedrivs inom kiselsolcellsforskningsgruppen, som leds av Markus Rinio, professor vid Karlstads universitet.

En del i energilagringsprojektet handlar om smart styrning och lagring av energi för att elförbrukningen ska bli jämnare och att så mycket som möjligt av den producerade solenergin ska användas i fastigheten.

Andra delar av projektet handlar om att lagra solel i batterier, samt att studera hur elnätsmarknaden fungerar idag.

Ytterligare en del handlar om lagring av el i en elbilspool, där företaget Our Green Car har placerat en elbil hos föreningen.

– Vi ser det som mycket fördelaktigt att kunna göra detta i samverkan med bostadsrättsföreningen Kontrollanten, det ger oss möjligheter att i verkligheten testa och studera olika energilagringslösningar samt mäta energiåtgången över dygnets alla delar, säjer Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik.

Karlstads universitet