Träbyggandet står inför ett genombrott i Stockholm. De senaste fem åren har det byggts 1 800 lägenheter i hus med stomme av trä i ett tiotal kommuner i länet. De kommande fem åren planeras det för dubbelt så många – 3 569. Men inte enbart klimatskäl ligger bakom. Träets låga vikt, jämfört med betong, är en stor fördel vid prefabricering.

Lokaltidningen Mitt i har genomfört en enkät med länets 26 kommuner och en rad byggbolag om deras träbyggnadsplaner.

Av enkäten framgår att 3 569 lägenheter i hus med trästomme planeras de kommande fem åren. Fasaden kan alltså vara i ett annat material, till exempel puts, men så länge stommen är av trä räknas det som ett trähus.

Klimataspekten driver förstås trenden men många byggherrar väljer trä även av rent praktiska skäl. Den låga vikten, jämfört med betong, är en stor fördel vid prefabricering.

Trälägenheter kan byggas i fabrik

– När man bygger i trä skulle man kunna bygga hela lägenheter i fabrik. Det skulle bli för tungt om det gjordes i betong. Där ser jag en stor potential i ett rationellt prefabricerat byggande med trä, säger Cecilia Seavers, affärschef på byggherren Folkhem till Mitt i.

En ytterligare anledning till att träbyggandet tagit fart är, enligt Cecilia Seavers, att branschen börjat komma ikapp vad gäller standardiserat träbyggande.

– Vi börjar komma ikapp när det gäller produktutveckling, men det finns fortfarande otroligt stor potential att optimera ekonomin i träbyggandet, säger hon.

Längst fram vad gäller träbyggnadstrenden ligger Stockholms kommun med 108 byggda och 1 155 planerade lägenheter i hus med trästomme. Därefter kommer Haninge kommun med 462 färdigställda lägenheter och 467 planerade. Sigtuna har byggt 210 lägenheter och planerar 300.

Mitt i Sollentuna