BMW har utvecklat en digital funktion i sina laddhybrider som innebär att de automatiskt går över till eldrift när de körs in i miljözoner.

Enligt BMW kan systemet, eDrive-zones, ställas in med så kallad geofencing, där bilens GPS känner av den körs in i ett fördefinierat område, exempelvis en miljözon. Bilen går då över till eldrift utan att föraren behöver göra något. Detta under förutsättning att batteriet är tillräckligt laddat.

Tekniken har nu testats i Stockholms innerstad där en lämplig zon tagits fram i samarbete med Trafikverket.

Enligt Trafikverket finns många intressanta möjligheter med geofencing för att tackla olika problem inom transportsystemet.

Tidigare tester i Sverige har dock gjorts på tyngre trafik som lastbilar och bussar och inte på personbilar.

BMW:s funktion är ännu så länge unik i sitt slag i världen. Utöver länder som Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Belgien finns nu eDrive-zoner i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Läs mer