I söndags inföll Internationella Konsumentdagen och årets tema var “Hållbar Konsument”. Men ordet “konsument” är passé. Det menar föreningen Medveten konsumtion, som nu lanserar det nya ordet “cirkulent”, som en beteckning för framtidens konsument.

Medveten konsumtion menar att det inte längre räcker med att vara hållbara konsumenter, vi måste bli cirkulenter. Föreningen har satt ihop en lista för att visa vad som skiljer en konsument och cirkulent.

Konsument vs cirkulent

  • Ägare av prylar/Användare av prylar
  • Mycket prylsvinn/Inget prylsvinn
  • Högt klimatavtryck/Lågt klimatavtryck
  • Värderar Kvantitet/Värderar kvalitet
  • Impulsköp/Genomtänkta köp
  • Begärstyrd/Behovstyrd

För att bli en cirkulent behöver du:

Dela med dig av dina prylar, d v s sälj, hyr eller låna ut sådant du inte längre behöver.

Ta väl hand om dina prylar – se det som att du inte äger prylen – du tar bara hand om den åt nästa användare.

Reparera mera – laga dina saker istället för att slänga och köpa nytt.

Välja kvalitet – om du behöver köpa något nytt – välj att köpa en pryl av ordentlig kvalitet som är producerad på ett miljövänligt och etiskt sätt. Och inte minst – dela den med andra.

Återbruka istället för att köpa nytt. Överväg alternativ till att köpa nytt när du behöver något. Har någon vän det jag behöver, finns det att hyra någonstans eller kan jag köpa det begagnat? Det finns flera företag som jobbar med att upcycla och göra återbrukade prylar av material som annars skulle slängts.

Återvinna. Har du prylar som inte går att laga, sälja eller hyra ut? Återvinn dem! En återvunnen pryl är mycket bättre än en pryl som ligger och samlar damm.

Medveten Konsumtion