Jordberga utanför Trelleborg är Sveriges största biogasanläggning. I dag produceras där årligen 80 000 ton biogödsel. Men nu kan Jordberga också bli navet i ett nytt projekt för cirkulär ekonomi. Projektet har fått namnet Jordberga Resurshub. Avsikten är att skapa ett cirkulärt flöde där flera aktörer drar nytta av varandra och alla resurser återanvänds.

Carl-Adam von Arnold, som äger Jordberga Gård, är initiativtagare till projektet. Han förklarar att ambitionen är att få till ett intressant miljökoncept och att tänka hållbarhet i allt som görs i framtiden.

– Genom att kombinera gröna energilösningar och nyttja synergierna mellan de olika verksamheterna skapar vi en unik hub för livsmedelsproducenter som vill jobba cirkulärt, säger han.

Enligt den förstudie som konsultföretaget Ramboll gjort finns flera positiva miljömässiga effekter av samverkan i Jordberga. En av dem är att projektet kan minska koldioxidutsläppen i regionen med minst 5 000 ton koldioxid per år.

Biogasanläggning i centrum

I centrum för satsningen står biogasanläggningen i Jordberga. Den ägs av det nordiska energibolaget Gasum. Tanken är att använda grisgödsel som substrat i biogasproduktionen, men då gaspotentialen i grisgödsel är relativt låg har bolaget sökt miljötillstånd för att få möjlighet att även använda slakteriavfall. Det kan också bli aktuellt med sorterat hushållsavfall.

En utmaning med just gödsel är dock att det innehåller stora mängder vätska. Något som gör transporter kostsamma.

– Så vi får bygga ett system som hanterar det, säger Markus Olsson, vd på Gasum.

En biprodukt vid biogasproduktion är koldioxid. Den är i det här fallet tänkt att komma till godo i en växthusodling.

– Kan vi knyta till oss någon som vill odla exempelvis gurka, tomat, proteingrödor eller fisk är kedjan komplett, säger Carl-Adam von Arnold. Då blir Jordberga biogas en minusanläggning.

När – och om – Jordberga Resurshub kan bli verklighet är emellertid ännu något oklart. Tre aktörers tillståndsprocesser pågår parallellt och berörda grannar ska ges tillfälle att lämna sina synpunkter. Ett förlopp som kan komma ta upp till tre år.

Ramboll

ATL