I veckan som gått släppte Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, för andra gången sin så kallade 100-lista över aktuell forskning med affärspotential. I år har listan temat hållbarhet. Miljö Online har gått igenom listan och hittat flera intressanta innovationer inom cirkulär ekonomi, nya material och energi.

Cirkulär ekonomi

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län – Linnéuniversitetet stöttar kommuner samt små och medelstora företag med kostnadsfri rådgivning om cirkulär ekonomi. Rådgivning erbjuds inom bland annat affärsutveckling, resurshantering, energianvändning, materialflöden, produkter, inköp och leverantörskedjor.

Use2Use – design för cirkulär konsumtion. Chalmers Tekniska Högskola har utvecklat ett designverktyg för cirkulär konsumtion. Bakgrunden är att både företag behöver förändra hur de producerar och erbjuder produkter, men också att människor förändrar hur de konsumerar. För att öka cirkulära initiativ, som återanvändning, uthyrning och utlåning, behöver de sätt vi konsumerar på bli smidigare och attraktivare än dagens linjära konsumtionsalternativ. Verktyget ”the Use2Use Design Toolkit” kan användas för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster speciellt anpassade för cirkulär konsumtion.

Även forskningsinstitutet Rise arbetar med framtidsadaptiv produktdesign för förlängd livslängd som klarar förändringar av kundbehov, nyttjandegrad, är uppgraderingsbara, robusta och flexibla.

Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag. För att öka livslängden på produkter samt öka cirkulariteten i användningen av vitvaror, prövar projektet om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart med ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till bostadsbolag. Även uppkopplade produkter är en del av projektet. Projektet bedrivs vid Linköpings universitet.

Nya material

Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial. Vid Mittuniversitetet utvecklas ett biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial från en vedfiberbaserad högutbytesmassa (HYP). Materialet kännetecknas främst av en hög våtstyrka, vilket innebär att det kan ersätta plast i många produkter. Förutom att materialet är fukt- och vattentåligt är det nedbrytbart.

Energi

Uppsala universitet fokuserar på den senaste tekniken för tunnfilmssolceller med hög effektivitet. Forskningen inriktas i synnerhet på högeffektiva solcellsmoduler som kan användas i byggnader. Solcellsmodulerna, som består av två laminerade glasskivor, kan göras halvgenomskinliga och ge ljusinsläpp samtidigt som fasad och fönster utnyttjas för att göra el.

I Uppsala finansierar Vinnova utvecklingen av GreenIoT, ett miljösensorsystem och en tillämpningsplattform som kan användas av offentlig sektor och privata aktörer för tillämpningar för hållbar stadsutveckling, baserade på öppna data från sensorer. Det gör sensordata tillgängliga för tex myndigheter att fatta beslut rörande samhälls- och trafikplanering. Det skapar också möjligheter för medborgare att fatta gröna beslut i sin vardag. GreenIoT manifesteras i form av en testbädd med luftkvalitetsmätning i gatumiljö i Uppsala.

FREE – förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader. FREE-projektet, som bedrivs vid Mälardalens Högskola, syftar till att öka penetrationen av förnybar energi och energilagringsteknologier inom byggsektorn. Studien kommer också att undersöka hur befintliga fjärrvärmenät kan påverkas av integrationen av förnybara energikällor, lagringssystem och mikrogrid hos slutanvändarna.