Åtta av tio tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för klimat och miljö, och sju av tio anser att det finns för mycket motstridig information om matens klimatpåverkan. Det visar en undersökning om hållbara matval i vardagen, av livsmedelsföretaget Felix.

Studien består dels av en enkät med 1517 svenskar i åldrarna 18 till 80 år i mars i år, dels av en fördjupningsstudie bland sex hushåll.

Enkäten visar att cirka en tredjedel skäms för att de inte lever tillräckligt klimatvänligt. Bland unga, 18 – 25 år, skäms så många som hälften för detta. Särskilt tydligt är det vad gäller köttätande. Andelen som säger att de skäms för att äta kött har ökat från fyra procent 2013 till 15 procent 2020.

Det finns också en uppfattning att för mycket fokus på matens hållbarhet riskerar att gå ut över njutning, gemenskap och familjefrid runt middagsbordet.

Svårt veta vilken mat som är bäst för miljön

80 procent försöker minska sin klimatpåverkan genom hållbara matval, men många tycker samtidigt att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för klimat och miljö. Ju mer hänsyn man tar till klimat och miljö, desto svårare tycker man det är att veta vilken klimatpåverkan maten har.

Ytterligare en förklaring till varför det upplevs som så svårt att göra ”rätt” handlar om svårigheten att navigera i informationsflödet: så många som sju av tio svenskar upplever att det finns för mycket motstridig information om matens klimatpåverkan och att det är svårt att veta vilken information som går att lita på.

De flesta tycker också att miljö- och klimatsmart mat är för dyr.

Enligt svenskarna är närproducerat den viktigaste faktorn för att maten ska vara bra ur klimat- och miljöhänsyn. Även om det kanske inte alltid är det bästa ur klimat- och miljöhänsyn rymmer det lokala en rad olika mervärden för konsumenten, vilket innebär att den upplevs som hållbar utifrån ett bredare perspektiv.

Stötta lokalt

En viktig drivkraft att handla närproducerat är viljan att stötta lokala aktörer – en fråga som blivit än mer aktuell i kölvattnet av coronakrisen.

Felixbarometern visar även att det finns små hållbarhetsambassadörer i många hushåll i form av barn som ställer krav på hållbara matval. Sex av tio föräldrar säger att de påverkats av sina barn att välja hållbar mat.

Felixbarometern 2020