Bidrar stadsodlingar till hållbar utveckling? Det ska ett nystartat projekt på IVL bringa klarhet i.

Stadsodlingar har börjat växa fram på många platser runt om i världen, som ett svar på behovet av att hitta alternativa och hållbara lösningar för att producera mat. Trenden drivs på av klimatförändringar, urbanisering, befolkningstillväxt och minskade ytor med odlingsbar mark.

Men vilka konsekvenser har odlingarna vad gäller miljö, ekonomi och social hållbarhet?

Får att få svar ska IVL studera odlingsprojekt som startat i Stockholmsområdet och utvärdera dem ur ett hållbarhetsperspektiv. Frågor som är aktuella är till exempel om de har ekonomisk livskraft. Går de att skala upp? Hur fungerar de ur ett livscykelperspektiv?

Projektet pågår i tre år och utförs i samarbete med KTH, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Det finansieras genom Vinnovas satsning Innovationer för ett hållbart samhälle.

IVL, Svenska Miljöinstitutet