Mindre fordon som godscyklar har potential att ta över mellan 10 – 50 procent av ”Last mile transports” i städer. Det visar forskning vid VTI.

VTI har i en förstudie sammanställt kunskap om godscykelar och hur de kan användas. Stuiden visar att framför allt godscyklar har god potential för citylogistik och kan bidra till mer hållbara städer.

– Andelen lätta lastbilar har under senare år ökat stort på grund av e-handeln. Fler lastbilar innebär att även utsläppen ökar och en ökad trängsel. Därför är det viktig att hitta alternativa lösningar, säger Niklas Arvidsson, senior forskare vid VTI.

Låg fyllnadsgrad

Fyllnadsgraden i lätta lastbilar är generellt låg och kostnaden för att transportera ut den ”sista kilometern” är därmed höga – upp till en tredjedel av den totala leveranskostnaden. De medför också påfallande negativa effekter vad gäller utsläpp, trängsel och risk för olyckor.

– Fördelarna med godscyklar är att de är snabba, enkla att parkera, behöver inte cirkulera för att hitta parkering, kommer närmare dörren, har låga eller inga utsläpp och tar upp litet utrymme. Samtidigt kan de användas i en större del av stadsutrymmet, både på cykelbanor och vägar.

Det är dock inte vettigt att ersätta alla slags mindre godstransporter som utförs av lätta lastbilar idag. VTI är ännu inte helt klara på hur stor del som kan ersättas med godscyklar, men uppskattar att det handlar om 10 – 50 procent. För vissa transporter, t ex av varor till mataffärer, som ofta har hög fyllnadsgrad, lämpar sig lastbilar bättre.

Så kan cykelgodstransporter underlättas

Forskarna menar att det finns mycket trafikplanerare kan göra för att underlätta för cykelgodtransporter i staden. Främst att generellt sänka fartgränserna, vilket skapar en säkrare cykelmiljö, men även anpassningar av infrastrukturen som att få bort höga kantstenar och trånga passager.

–Det gynnar även utvecklingen av andra typer av leveransfordon. Snitthastigheten för godscyklar är samma som för skåpbilar, men toppfarten är naturligtvis lägre. Lägre hastigheter för alla skulle även leda till färre och mindre svåra olyckor.

Kostnadseffektiva

En annan fördel med lastcyklarna är att de är kostnadseffektiva. Redan idag finns flera vinstdrivande företag i Sverige som levererar paket med godscyklar. Även stora transport- och logistikföretag som DHL har börjat använda sig av dessa typer av fordon.

VTI poängterar också att det pågår en standardiseringsprocess för lastbärare som kan underlätta för övergången till lastcyklar. En standardiserad flyttbar och stapelbar mini-container skulle effektivisera hanteringen avsevärt, menar VTI, då man kan hantera lastbärare snarare än många små paket.

En förstudie av godscykeln och dess användningsområde