En första utvärdering av en fullskalig ”mobility as a service”-lösning i Göteborg visar att de boende reser mer hållbart.

Mobility as a service-konceptet EC2B, som genomförs i Riksbyggen Brf Viva på Guldheden i Göteborg, är en unik pilot genom att man tagit ett helhetsgrepp om de boendes mobilitet. 

Fastigheten har byggts med utgångspunkt att man som boende inte ska behöva bil. Därför saknas boendeparkeringar helt. För att lösa de boendes resebehov erbjuds istället en rad olika mobilitetstjänster som bilpool, elcykelpool och kollektivtrafik som alla kan bokas via en och samma mobilapp.

Tjänsten ECB2, som startats av konsultföretaget Trivector, har varit igång i Brf Viva under drygt ett år och följts noga genom intervjuer, enkätundersökningar och en digital resvaneundersökning med resvane-appen TravelVu. Resultaten har nu sammanfattats i en rapport.

Reser mer hållbart än genomsnitts-göteborgaren

– Vi kan se att de boende i Viva reser betydligt mer hållbart än genomsnitts-göteborgaren. Till exempel reser de bara hälften så mycket med bil, berättar Emma Lund, forskare och författare till rapporten för Miljö Online.

Emma Lund

För trots allt har en mindre andel av de som bor i Viva valt att behålla bilen, närmare bestämt 29 av 170 personer.

Men de flesta av dem använder bilen mer genomtänkt och hållbart.

Samlar ihop ärenden

– Bland annat samlar de ihop flera ärenden och använder inte bilen så ofta. En viktig orsak är att bilen inte står parkerad nära, förklarar Emma Lund.

Trots att området saknar boendeparkering känner sig de boende nöjda med sin mobilitetssituation visar utvärderingen. Både bilpoolen och elcykelpoolen, som också innehåller el-lastcyklar, är uppskattade och används flitigt.

Bidragande till det, tror Emma Lund, är att det hållits mycket informationsaktiviteter kring hur mobilitetstjänsterna och resandet fungerar och att de gjorts så enkla att använda som möjligt.

Viktigt är också förstås att området ligger relativt centralt och har goda kollektivtrafikförbindelser.

Helhetstänk

– En slutsats av projektet är att det inte bara är erbjudandet av mobilitetstjänster i sig som ger mer hållbart resande. Det måste till ett helhetstänk kring hur tjänsterna samordnas och paketeras och hur det informeras om dem, säger Emma Lund.

EC2B Mobility AB ägs av Trivector och har fått finansiering från bland andra EU:s klimatinnovationsnätverk Climate-KIC, Vinnova och Energimyndigheten.

I Brf Viva testas tjänsten för första gången i full skala inom H2020-projektet IRIS. Trivector för nu en dialog med fler fastighetsägare och har bland annat inlett ett samarbete med det kommunala fastighetsbolaget LKF i Lund.

Trivector

Rapporten: Mobilitetstjänsten EC2B i det bilfria boendet Brf Viva – Erfarenheter från det första året