Ett nytt och innovativt bostadsområde, som delvis kommer att styras av artificiell intelligens, AI, planeras i Järfälla.

Projektet, som ännu befinner sig på ritningsstadiet har namnet ”Tallbohov Electric Village” och ska bli ett nytt hållbart och innovativt sätt att bygga bostäder.

Enligt Strategisk Arkitektur som arbetar på uppdrag av bostadsbolaget Tornet, ska husen bli självförsörjande på el och med hjälp av AI kunna välja det energislag (solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el) som för stunden ger lägst klimatavtryck.

På de asymmetriska taken placeras solceller och fasaden byggs så att den längre fram kan få solceller integrerade.

I nästa steg studeras möjligheten att lagra energin från solcellerna i form av vätgas. Ett vätgaslager skulle kunna kapa byggnadernas effekttoppar när elleveransen från externa källor har som högst klimatpåverkan

De boende kommer också att få tillgång till en digital plattform som ger kunskap och skräddarsydda förslag på hur de kan sänka sina klimatavtryck och främja trivsel och gemenskap.

Strategisk Arkitektur