Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.

Just nu testas artificiell intelligens i ett pilotprojekt i Stockholms stad. Målsättningen är att de flesta av stadens kommunala fastigheter i framtiden ska optimera sin energiförbrukning med hjälp av AI.

Mälarhöjdens gymnastikhall är platsen. Där har den nya energicentralen installerats. Från det att energitillförseln hittills styrts av driftingenjörernas uppskattningar kommer den nya AI-tekniken nu att göra ständiga analyser och ungefär var femte minut skicka uppdateringar till ett automatiserat system.

– Vi kommer att gå ifrån en ganska komplicerad process som tar mycket tid till något som sker helt automatiskt, säger Igor Kavaz, driftingenjör på fastighetskontoret i Stockholms stad i en kommentar till Dagens Nyheter.

Tanken är att den nya tekniken ska göra så att ventilations- och värmetillförseln hela tiden ställs om för att vara så energisnål som möjligt. Men också så att rummen samtidigt hålls behagliga.

– Om det exempelvis är många personer i en lokal så känner den nya tekniken av att koldioxidhalten i luften ökar och sätter då igång högre ventilation. Likadant om temperaturen stiger utomhus så märker den det och sänker värmetillförseln, förklarar Igor Kavaz.

Hittills testas AI-tekniken på ytterligare en plats utöver på Mälarhöjden. Förhoppningen är dock att tekniken i en snar framtid ska bli standard i alla kommunala nybyggnationer. Helt införd förväntas energiförbrukningen då minska med mellan fem och åtta procent och med ett lägre koldioxidutsläpp då samtidigt hjälpa Stockholms stad att uppnå sina klimatmål.

Dagens Nyheter