SJ ser en tydlig trend att fler väljer bort både flyget och egna bilen till förmån för tåget. Främst lockar SJ till sig fler affärsresenärer.

Affärsresandet med tåg har ökat med 12 procent under första kvartalet i år. Totalt ökade tågresandet med drygt 8 procent första kvartalet, privatresenärer inräknat.

Enligt SJ uppger allt fler klimatskäl till att de tar tåget, men det är också fortsatt viktigt att det är bekvämt och att man har användbar restid ombord.

Framför allt är det fler resande (44 procent) från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som väljer bort flyget av miljöskäl än i övriga delar av Sverige, där siffran är 30 procent.

SJ möter den högre efterfrågan med nya X2000-tåg, som får 15 procent fler platser, som tas i drift nästa år. Det blir även fler avgångar mellan exempelvis Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

Totalt ökade antalet resor med SJ förra året med 1,5 miljoner till 31,8 miljoner.

SJ