Prestigefylld skola inom kommunikation startar utbildning om hållbara städer

Camilla Wallander, vd för Berghs och Mats Hederos, som är en av dem som ingår i det nya utbildningsområdets särskilda advisory board.

Berghs School of Communication, som i vanliga fall utbildar inom kommunikation och marknadsföring, startar ett nytt utbildningsområde kring hållbara städer.

Idén om att skapa ett helt nytt utbildningsområde, Urban Design & Planning, föddes under förra året. Enligt Berghs finns en komplexitet i frågan om hållbar stadsutveckling, som kräver nya sätt att tänka och samarbete mellan olika yrkesgrupper.

– Den ökade komplexiteten gör att det behövs mer nyfikenhet, lyssnande och vilja att förstå. Inte minst behöver vi samarbeta mer effektivt mellan olika discipliner, något som är Berghs paradgren. Jag ser att Berghs fyller en lucka som ingen annan sett eller förmått göra något åt, säger fastighetsprofilen Mats Hederos, som är en av dem som ingår i det nya utbildningsområdets särskilda advisory board.

Som ett första steg inom det nya utbildningsområdet lanseras fem kurser på dagtid. De handlar om att skapa attraktiva stadskärnor, socialt hållbara städer, urban mobilitet och gatans roll, innovationsledning för hållbar stadsutveckling och Place Branding.

Enligt Camilla Wallander, vd för Berghs, finns ett tydligt skäl till att skolan placerat Design framför Planning.

– Vi kommer att fokusera på Human centered design, där det mänskliga perspektivet är närvarande genom hela problemlösningsprocessen. Det gör våra utbildningar på området unika, man får vända sig utomlands för att hitta något liknande.

Berghs School of Communication

Läs mer om kurserna

Fler trendspaningar