En ny enkätundersökning visar på att en majoritet av de som arbetar i privat sektor tror på minskat tjänsteresande framöver. Enligt undersökningen, som gjorts på uppdrag av nätverket Schyst resande, tror närmare 80 procent i privat sektor att trenden med virtuella möten hålla i sig – även efter att coronapandemin avtagit.

En av frågorna i undersökningen från Schyst resande löd: ”Hur tror du att din arbetsplats kommer att förhålla sig till digitala möten och tjänsteresor när Covid-19-pandemin lagt sig, jämfört med innan?”.

46 procent svarade att några fler tjänsteresor ersätts med virtuella möten.

33 procent svarade att många fler tjänsteresor ersätts.

12 procent tror inte på någon skillnad från tidigare.

9 procent svarade vet ej.

Enligt Helena Myrman, projektledare för nätverket Schyst resande, är den nuvarande situationen, även om den bottnar i en kris, ett tillfälle att tänka nytt och ett extra varv på hur man vill resa framöver.

Schyst resande