Tappet av flygresenärer börjar nu oroa statens flygplatsbolag Swedavia på allvar. Bara det senaste kvartalet har flygplatserna i de fyra nordligaste länen tappat mer än 50 000 resenärer jämfört med samma period förra året.

En klimatdebatt som slagit igenom på allvar, indragna flyglinjer och början till en ekonomisk nedgång, menar Swedavia ligger bakom. Swedavia ser uppenbara risker för en nedåtgående spiral där färre resenärer betyder sämre lönsamhet för flyget, vilket kan innebära färre turer eller nedlagda flyglinjer, rapporterar Sveriges Radio Jämtland.

”Det är den största oron, att flygbolagen minskar sin kapacitet, eller inte klarar den ekonomiska pressen och går i konkurs”, säger Susanne Norman som är flygplatsdirektör vid Swedavia, norra regionen.

Swedavia ser också en risk för att på sikt behöva dra ner på den egna verksamheten.