Helsingfors innovationstävling för att göra stadens energiförsörjning koldioxidneutral till 2035, Helsinki Energy Challenge, har väckt stort internationellt intresse. 252 grupper från 35 länder har skickat in sina bidrag till tävlingen där målet är att Helsingfors fjärrvärme, som idag drivs med stenkol och biobränsle, ska ersättas med fossilfria alternativ.

Tävlingsbidrag kom från olika delar av världen. Majoriteten av bidragen från kommer från Finland, men även team från Sverige, Österrike, USA, Tyskland, Storbritannien och Kanada har lämnat in tävlingsbidrag.

Nu ska en internationell jury utse 15 finalister till nästa tävlingsfas. De 15 teamen ska då vidareutveckla sina lösningar och skräddarsy dem för att passa Helsingfors. Därefter ska den vinnande energilösningen som gör Helsingfors energiförsörjning koldioxidneutral till 2035 utses.

Helsingfors ser inte tävlingen enbart som en möjlighet att lösa energisituationen för den egna staden, utan vill även visa på möjliga kreativa innovationer för andra städer.

Det står dock klart att biobränsle inte kommer vara en del av lösningen.

– Biomassa är inte ett hållbart alternativ. Att bränna biomassa är inte ett utsläppsfritt alternativ. Alltid när man bränner någonting uppstår det utsläpp, säger Laura Uuttu-Deschryvere, projektedare för Helsinki Energy Challenge.

Helsinki Energy Challenge