Sverige är ett av de länder i världen som har högst utgifter för tjänsteresor. Samtidigt är investeringarna i digital teknik för resfria möten försvinnande små. Det visar en rapport från Cisco.

Enligt rapporten, ”Resfria möten – varför och hur Sverige blir bäst i världen”, har Sverige, just därför att vi utnyttjat potentialen så lite, särskilt mycket att vinna på att öka de resfria mötena.

Innan pandemin reste svenskarna årligen motsvarande 20 000 resor tur och retur till månen – bara till och från möten. Bara en fjärdedel av alla externa möten skedde digitalt. Nu har det digitala, resfria mötet snabbt blivit norm.

Enligt rapporten finns stora vinster att göra med att fortsätta så. En ökning av andelen resfria möten med 15 – 30 procent i Sverige skulle innebära kostnadsbesparingar på 20 – 40 miljarder kronor.

CO2-utsläppen skulle minska med upp till 550 000 ton och den produktiva arbetstiden skulle öka med mellan 20 – 40 miljoner timmar, som tidigare tillbringats bakom ratten eller i flygplatsens vänthall.

Gynnar jämställdhet

Jämställdheten skulle också gynnas, enligt Cisco, då fler kunde delta i möten utifrån relevans och kompetens istället för möjlighet att resa. Idag reser nästan dubbelt så många män oftare, längre och dyrare än kvinnor.

Av de som intervjuats i rapporten uppger 39 procent att de kommer att ersätta fler tjänsteresor med digitala möten. En viktig anledning, som många uppger, är att de nu blivit vana och bekväma med att använda digitala lösningar.

Många arbetsgivare uppger också att de kommer tänka mer strategiskt kring var de anställda befinner sig och hur de rör sig. Var fjärde chef (23 procent) uppger att deras organisation kommer att ta fram en ny policy för möten och affärsresande, eller förändra sin befintliga policy, efter pandemin.

Rapporten: ”Resfria möten – varför och hur Sverige blir bäst i världen”

En livestreamad presentation av rapporten finns att se här