På Tillväxtverket, myndigheten som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet, har medarbetarna en möjlighet att arbeta hemifrån – men distansarbete är ingen rättighet.

HR-chefen på Tillväxtverket, Per Cederblad, menar att distansarbete har sina speciella utmaningar.

– Det är ett förtroende, och något som man måste komma överens med sin chef om, säger han till Civilekonomen.

Det behöver finnas en bra dialog mellan medarbetare och chef och ofta krävs löpande medarbetarsamtal om resultat, förväntningar och stress. Att tydliggöra vad som är en förväntad prestation är särskilt viktigt.

– När det blir mer gränslöst är det ytterst viktigt att medarbetarna har en uppfattning om vad som är ”good enough”, säger Per Cederblad.

Samtidigt behöver den som arbetar på distans ha förmågan att ta ett större ansvar för sin prestation och situation. Det gäller att hålla koll på hur mycket man jobbar och sätta upp tidsgränser för hemarbetet. Det är också bra att lyfta eventuella problem med chefen direkt när de uppstår.

På Tillväxtverket har man märkt att en del av gemenskapskänslan i de grupper där vissa arbetar hemifrån regelbundet kan gå förlorad. Distansarbete kan skapa ett socialt avstånd.

– Det är något som vi har börjat arbeta aktivt med, och försöker stärka gemenskapen med sociala aktiviteter. Vi har aktivitetsbaserade kontor som gynnar kontakter mellan medarbetare, men det gäller att jobba strukturerat med till exempel fikaträffar eller korta seminarier.

För chefen gäller det vara tillgänglig för distansjobbaren, att stämma av läget ofta och att planera in individuella samtal. Ta hänsyn till de individuella förutsättningarna – distansarbete är mycket svårare för vissa.

Civilekonomen