Egentligen skulle de ha sommarjobbat inom äldreomsorgen och på förskolan. Men på grund av covid-19 får nu 100 sommarjobbande ungdomar istället uppdraget att kläcka idéer kring hållbarhet och demokrati i Göteborg.

Under juni, juli och augusti ska de 100 ungdomarna ha sin arbetsplats på stadens konsument- och medborgarservice.

En grupp ungdomar kommer att jobba ute på stan och informera om Smarta Kartan, som är ett digitalt verktyg som lyfter fram olika initiativ där människor kan dela, låna och byta med varandra.

De andra grupperna kommer att arbeta med att ta fram idéer kring hållbar konsumtion, hållbara livsstilar och demokrati. Detta kommer de att göra genom metoden användardriven innovation.

– Det känns väldigt bra att kunna hjälpa till och erbjuda sommarjobb, samtidigt som det är en fantastisk möjlighet för oss att få ta del av unga människors attityder, inställning och idéer kring hållbarhet. Vad motiverar dem? Vad påverkar dem till att göra olika val i vardagen? Hur vill de själva påverka? Vi ser fram emot att ta del av resultatet efter dessa veckor, säger Karim Zendegani, verksamhetschef för hållbar utveckling.

Göteborgs stad