En digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om materialflöden som kommer in och ut från ett anläggningsbygge. Det är vinnaren i Smart Built Environments innovationstävling om att minska mängden avfall och klimatutsläpp från anläggningsbyggande.

Utgångspunkten för tävlingen var att hitta en cirkulär lösning för de stora mängderna jord- och schaktmassor som årligen blir avfall vid byggarbetsplatser runt om i Sverige. 2018 var det 8 miljoner ton, om allt byggande räknas in. Informationen om materialet finns oftast endast som analoga följesedlar eller som avfallsstatistik som presenteras i efterhand.

Fyra lag tävlande om att finna den bästa lösningen för att skapa ett cirkulärt digitalt anläggningsbyggande.

Digital plattform

Det vinnande bidraget blev en digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om materialflöden som kommer in och ut från ett anläggningsbygge. Den fungerar som en kedja av information mellan berörda aktörer.

Informationen om materialet kan följas i realtid, löpande under projektet och som sammanställd information för uppföljning.

Tävlingen har främst drivits framåt av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Naturvårdsverket har bidragit i juryarbetet och hållit ihop en myndighetsgrupp med Trafikverket, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, SGI och Svenska Institutet.

I det vinnande laget ingick Klas Hall, Kompetenspartner, Elisabet Höglund, Tyréns, Dennis W Schörling, OMoment 22 och Johan Thorell, WSP.

Smart Built Environment