Södra Smålands Avfall & Miljö, SSAM, startar ett nytt projekt där sensorer används för att behovsanpassa tömning av avfallskärl.

400 avfallskärl i Växjöbostäders miljörum på Söder, Väster och Araby i Växjö, har försetts med sensorerna uppkopplade mot internet, som känner av hur mycket sopor det är i kärlen. När kärlen börjar bli fulla skickas en signal om att de behöver tömmas.

Mellan 15 och 20 procent av sopkärlen som töms i dag är helt tomma.

– I dag använder vi fasta körlistor med samma intervall hela tiden. Med den insamlade datan får vi ett underlag för att utvärdera om behovsanpassad tömning ska införas i hela staden, säger Per Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på SSAM.

Projektet kommer att genomföras från och med nu, med ett halvårs mätperiod.

Sensorerna som placeras i sopkärlen är en del av Wexnet, som startades upp i Växjö i början av 2019. Wexnet är ett så kallat öppet smart sensornät som innebär att man med hjälp av sensorer kan koppla upp och hålla koll på exempelvis livbojar, sopkärl, lägenheter och parkeringsplatser i realtid.

Växjö Energi AB