Bara 12 procent av dagens unga vill bo storstäder med mer än en miljon invånare. Det visar en undersökning av det nybildade konsultbolaget Afry, tidigare ÅF och Pöyry.

I undersökningen deltog 5 624 personer i åldern 18 – 35 år i sex länder (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike och Schweiz), omkring 1000 personer per land.

Klart är att hållbarhet är en allt viktigare fråga för unga. 62 procent svarade att alla aspekter av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – är en viktig eller mycket viktig faktor när de bestämmer var de ska bo.

Alltför stora städer lockar inte. Bara 12 procent kan tänka sig att bo i en stad med över en miljon invånare. Efter vänner och familj, samt jobbmöjligheter, är tillgången till naturen den tredje viktigaste frågan för de unga. Redan idag tycker en fjärdedel att det finns för lite grönområden i den stad de bor i.

Många är också oroade över utvecklingen för framtidens städer. Främst tror man att överbefolkning och avfallshantering kan bli stora utmaningar. Därefter kommer farhågor om övervakning som inkräktar på den personliga integriteten, eller att trafik och transporter kan bli ett problem. På femte och sjätte plats kommer frågan om hur klimatförändringar (värmböljor och skyfall), samt ojämlikhet påverkar staden.

Future City Survey Results

Pressmeddelande