Många unga påverkar sin familjs konsumtionsvanor i hållbar riktning. En undersökning från Ungdomsbarometern visar att två av tre unga påverkar hur och vad deras familjer konsumerar.

Trots att det inte är de unga själva som sitter på plånboken vill många unga att deras värderingar ska genomsyra vad de konsumerar.

Enligt en enkät med 3 000 ungdomar som Ungdomsbarometern gjorde tidigare i år har en fjärdedel fått sina familjer att äta mer vegetariskt och 17 procent har påverkat familjen att handla fler ekologiska varor. Många är även med och tar beslut kring resor, hemelektronik och bilköp. 24 procent anger att de har påverkat sin familj att minska sin konsumtion.

Unga svenskar väljer också bort varor om de produceras av företag som inte agerar i linje med vad de anser är rätt och fel. Mer än varannan kan sluta köpa produkter om ett företag inte arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Enligt Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometerns expert på konsumtion och livsstil, är en värderingsdriven konsumtion en självklarhet för många ungdomar idag. 60 procent beskriver sig som engagerade konsumenter och 73 procent anser att de har möjlighet att påverka samhället genom sitt agerande.

Ungdomsbarometern