Svenska företag går i bräschen får att bli klimatpositiva. Max Burgers och outdoorföretaget Icebug säger sig redan vara klimatpositiva och globala bolag som Ikea och H&M har satt upp mål om att bli klimatpositiva till 2030 respektive 2040.

Frågan är om det är en rimlig målsättning eller om bolagen riskerar bakslag på vägen? I en trendanalys i tre delar tittar vi närmar på begreppet klimatpositiv ur ett bolagsperspektiv. I den första delen berättar vi hur fem bolag, varav fyra svenska, arbetar för att bli klimatpositiva.

 

Max Burgers

Max Burgers arbetar med en oberoende standard för klimatneutralitet – ISO 14021. Företaget går dock ett steg längre och säger sig binda 110 procent av den mängd koldioxid som man räknat ut att produktionen och konsumtion av hamburgarna orsakar. Bindningen sker genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt i Afrika. Genom att binda mer koldioxid än hamburgerproduktionen ger upphov till, menar företaget att deras meny är klimatpositiv.

Läs mer

 

Ikea

Ikea ska uppnå klimatpositivet till 2030 genom en rad åtgärder.

Minska utsläppen i den egna verksamheten (scope 1 och 2) med minus 80 procent i absoluta tal.

Utsläpp från inköp och bruk av varor och tjänster (scope 3) ska minskas med minus 70 procent per produkt. Utsläppen i scope 3 utgör 96–97 procent av Ikeas totala klimatpåverkan.

Samtidigt ska Ikea, enligt egna prognoser, till 2030 bli tre gånger större än i dag, bland annat på marknader som Indien och Kina. Det innebär att det totala klimatavtrycket i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) inte beräknas minska med mer än 15 procent i absoluta tal. Enligt senaste årsredovisningen ökar just nu att Ikeas utsläpp i hela värdekedjan.

För att kunna bli klimatpositiva till 2030 räknar Ikea även med att kunna tillgodogöra sig dels CO2-sänkor i den egna värdekedjan, dels så kallade ”avoided emissions”. Avoided emissions skulle i Ikeas fall kunna vara de utsläpp som kan undvikas då bolagets kunder köper solceller eller då leverantörer efter krav ställer om till förnybar energi i sina fabriker.

Ikea har mål knutna till Science Based Target Initiatives 2-gradersscenario och säger sig vara villiga att skärpa målsättningarna för att ligga i linje med max 1,5 grader.

Läs mer

 

H&M

H&M har lanserat ett löfte att senast till år 2040 bli klimatpositiva i värdekedja – från leverantörer, till transporter, till butiker och kunder.

H&M medger att det i bolagets värdekedja alltid kommer att finnas oundvikliga utsläpp trots ett kraftigt fokus på energieffektivitet och förnybar energi. För att uppnå en klimatpositiv värdekedja ska H&M därför engagera sig i aktiviteter för ökad klimatresiliens som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar. ”Våra aktiviteter ska bidra till utsläppsminskningar som inte bara matchar utan överstiger utsläppen från vår värdekedja. Vidare kommer vi även att stödja tekniska innovationer som gör det möjligt att absorbera växthusgaser och potentiellt omvandla fångade växthusgaser till användbara material.”, skriver bolaget.

H&M undersöker möjligheterna inom tre områden för att ytterligare minska sina utsläpp:

  1. Naturliga kolsänkor, t ex program som skyddar värdefull biomassa, som regnskogar, eller investeringar i mer hållbart lantbruk.
  2. Teknologiska kolsänkor: Teknologiska innovationer för att absorbera befintliga växthusgaser i syfte att förvandla dem till nya produkter och material.
  3. Minskningar utanför bolagets värdekedja: Engagemang i aktiviteter som minskar växthusgaser som kommer från källor utan koppling till värdekedjan.

Läs mer

 

Icebug

Icebug säger att de ska bli världens första klimatpositiva outdoorföretag. Företaget hävdar att man genom att följa FN-initiativet ”Climate Neutrale Now” lyckats bli klimatpositiva redan i februari 2019. Climate Neutrale Now består av tre steg: mäta totala utsläpp av växthusgaser, inklusive produktion, verksamhet och transport, arbeta aktivt för att minska utsläppen så långt det är möjligt och kompensera årligen för de utsläpp som inte kan undvikas, genom att investera i projekt som reducerar växthusgaser och är certifierade av FN. För att vara på den säkra sidan överkompenserar Icebug med 30 procent utöver de uppskattade utsläppen.

Läs mer

 

Unilever

Den globala dagligvarutillverkaren Unilever har gått ut och lovat att hela företaget ska bli klimatpositivt till 2030. Det ska ske genom en övergång till att enbart använda förnybar energi i all verksamhet: varudistribution, forskningslaboratorier, kontor och datacenter.

Läs mer