Går det att fördubbla antal invånare och arbetsplatser i en stadsdel samtidigt som boendemiljöer, grönytor och motståndskraft mot klimatförändringar förbättras? Svaret är ja. Detta enligt en studie från Sweco.

Idag bor hälften av världens befolkning i städer. 2050 väntas två tredjedelar göra det. Med den snabba urbaniseringen kommer nya utmaningar – men också nya möjligheter.

Det visar studien från Sweco.

Enligt den går det att inom ett område fördubbla såväl antalet invånare och arbetsplatser som andelen grönytor. Det som krävs är omfördelning och ett effektivt och flexibelt nyttjande av tillgänglig markyta.

Sara Tärk, landskapsarkitekt på Sweco, nämner Lindholmspiren vid Göta Älv i Göteborg som ett lyckat exempel. Där har Sweco Architects skapat en gård med fokus på hållbarhet och människors välmående.

– I varje entréyta finns en lounge där boende kan mötas i en rymlig miljö. Parkeringsdäck under gården gör att ytor ovan mark frigörs och kan användas till gårdsytor med växter och vistelseytor. Det gör att Lindholmspiren består av många gemensamma generösa ytor, kompletterade av mindre privata. 

Sweco