I Sverige finns idag endast fem tankstationer för vätgasfordon. Det vill danska Everfuel ändra på. Målet är att Sverige ska ha få ytterligare minst femton vätgasstationer innan 2023 är till ända.

Redan nu är åtta stationer under färdigställande, som en del i det EU-finansierade projektet att etablera en nordisk vätgaskorridor. Resterande sju stationer hoppas Everfuel finansiera själva eller tillsammans med andra aktörer.

I de planer som nu presenterats återfinns merparten av stationerna i de södra delarna av Sverige. Endast en norr om Stockholm, i Gimo. Fler orter längre norrut kan dock tillkomma längre fram. Allt beroende på utvecklingen. De orter som – åtminstone preliminärt – är klara så här långt är Helsingborg, Karlshamn, Markaryd, Växjö, Oskarshamn, Göteborg, Uddevalla, Linköping, Örebro, Stockholm och Gimo.

Vätgasen kommer att produceras i storskaliga produktionsanläggningar för att sedan transporteras till stationerna med lastbil.  Var produktionsanläggningarna ska ligga är ännu inte klart. Klart är dock att de nya stationerna kommer att erbjuda tankning vid så väl 350 som 700 bars tryck. 700 bars högre är standard för personbilar och 350 bars gäller för lastbilar och bussar.

Everfuel satsar dock inte enbart på Sverige. I slutet av 2023 ska bolaget driva 40–50 publika vätgasmackar i Sverige, Danmark och Norge.

Även om Everfuel satsar långsiktigt säger man att en förutsättning för att ett omfattande stationsnät ska bli verklighet är att det kommer ut fler vätgasfordon på vägarna.

Everfuel