När fler i organisationen jobbar hemifrån blir chefens stöd och engagemang extra viktigt. Det menar Sofie Bjärntoft och Linda Widar som forskar om flexibelt arbete och hälsa vid Högskolan i Gävle.

Linda Widar forskar sedan tre år om distansarbete och hälsa. Hon säger att distansarbete kräver en mycket mer aktiv chef.

– Det handlar givetvis om att förse de anställda med rätt tekniskt och digital utrustning, men framförallt om att ge väldigt tydliga ramar kring distansarbetet.

Linda Widar forskar om distansarbete och hälsa vid Högskolan i Gävle.

Kontinuerlig återkoppling och att upprätthålla både den formella och informella kontakten beskrivs också som viktigt. Liksom att chefen tydligt markerar att du inte förväntas arbeta mer bara för att du arbetar hemifrån.

Ett bra tips kan vara att som chef föregå med gott exempel och kommunicera när man är tillgänglig, skriva in när någon kan vänta sig svar i Skype och Outlook och genom autosvar på telefonen.

Socialt stöd extra viktigt

Det sociala stödet blir även det extra betydelsefullt vid distansarbete. Sofie Bjärntoft betonar det gemensamma ansvaret. Chefen bör ha en individuell social kontakt med sina medarbetare så att inte någon faller bort, men det är också viktigt att varje individ tar eget ansvar för att behålla den sociala gemenskapen och stödet från kollegor.

– Utan kontinuerlig kommunikation finns en risk, när man jobbar väldigt mycket på distans, att anställda förlorar sin känsla av sammanhang i arbetet vilket kan ha en negativ effekt på arbetsmotivationen, säger Linda Widar.

– Det kan bli väldigt ensamt att sitta själv och även om det hålls möten så kan det bli bara prat om jobb och inte det sociala som man kan få i vanliga fall vid lunch- och fikapauser, säger Sofie Bjärntoft.

Enligt Sofie Bjärntoft och Linda Widar framhäver alla studier om distansarbete och hälsa just ledarens förmåga till kommunikation, stöd och att förmedla riktlinjer.

Högskolan i Gävle