Öppna smarta sensornät i så kallade stadshubbar har på bara ett drygt år etablerats som digital infrastruktur för smart stadsutveckling i över 40 svenska kommuner. StadshubbsAlliansen startades i Helsingborg av Öresundskraft 2017 och är nu på väg att bli en svensk infrastrukturstandard för Internet of Things, IoT.

En stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik, LoRaWANTM, gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan i princip monteras på vad som helst och det finns sensorer för att mäta i stort sett allt. Tekniken kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och säker dataöverföring.

Med sensornätet är det enkelt att hålla koll på produkter, platser, byggnader eller processer i realtid.

– Många verksamheter har stora besparingsmöjligheter i att nyttja uppkopplade sensorer. Genom att koppla upp sensorer kan mycket manuellt arbete minskas, du får information när du behöver den och du kan stoppa problem innan de uppstår, säger Mats Bildh, affärsområdeschef Wexnet i Växjö som nyligen startat upp sin stadshubb.

De trådlösa sensorerna kan till exempel monteras i bostäder, på parkeringsplatser eller livbojar. Ett exempel kan vara ett försäkringsbolag som vill minska risken för vattenläckage under deras kunders diskmaskiner. Då sätter de en fuktsensor, som de skjuter in under diskmaskinen, ute hos kunden. Sensorn har mellan 10-20 års batteritid och skickar korta snabba signaler om fuktnivån höjs.

Eller varför inte uppkopplade sopkärl? Sensorerna visar när tunnorna är fulla. Då kan man anpassa rundorna efter det och inte köra runt och tömma där det inte behövs.

I Helsingborgs Stad håller man just nu på att dra igång ett projekt för att montera sensorer på elcyklar, då dessa ibland kommer på avvägar. Med sensorns hjälp kan man se var cyklarna befinner sig och varna om de rör sig när de inte skall.

Stadshubbsalliansen

Dags för Växjö att bli smart