Lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan. Det är två fördelar som lyfts fram när Derome satsar på pop up-butik och en förrådslösning vid två stora byggprojekt i Göteborg.

Kvarteret Platinan, som byggs av Peab, kommer att bli en del av nya Älvstaden i Göteborg. Det är ett stort projekt som omfattar 60 000 kvadratmeter och med 300 hantverkare engagerade.

Här kommer Derome öppna en pop up-butik som ska tillhandahålla det sortiment av industri- och förbrukningsvaror som krävs för varje byggfas. Det ska både öka produktiviteten och minska antalet transporter till och från byggarbetsplatsen.

Mats Landin, arbetschef på Peab, ser positivt på samarbetet.

– Vi sparar tid och pengar i anskaffningen av material, samtidigt som vi minskar antalet störande och klimatpåverkande transporter.

Förrådslösning för järnvaror

När Skanska bygger Citygate, som med sina 144 meter inte bara blir Nordens högsta kontorshus utan också ett nytt landmärke i Gårda i centrala Göteborg, kommer Derome att tillhandahålla en förrådslösning för järnvaror. Lösningen innefattar en varucontainer som fungerar som en sluss in till byggarbetsplatsen. På så vis slipper byggarna skaffa järnvaror och lastbilar med järnvaror behöver inte köra in på arbetsplatsen.

Forskning vid Chalmers Tekniska Högskola visar att orimligt mycket tid på byggarbetsplatser går åt till att anskaffa material som svarar för en liten del av kostnaden. Till exempel används cirka 70 procent av bygglogistik-tiden till att skaffa industrivaror som endast motsvarar tre procent av materialkostnaden i byggprojektet.

Samtidigt som 30 procent av tiden används för väggar och stommar, något som är 97 procent av kostnaden. Det finns alltså stora möjligheter att vinna resurser, genom att förändra logistikflöden och att hitta nya lösningar.

Derome och Peab satsar på smart logistik

Derome och Skanska gör hållbar logistiklösning