Fordonstillverkarna menar att självkörande bilar är en del av framtiden. Men bilförarna själva är tveksamma. Flera undersökningar visar att en majoritet av de tillfrågade är tveksamma och till och med rädda för att åka med en självkörande bil. Och nu er en undersökning dem rätt. Självkörande bilar klarar inte att förhindra två av tre vanliga olyckstyper.

PAVE – Partners for Automated Vehicle Education – har som mål att ge allmänheten en bättre förståelse för den autonoma tekniken och skapa en mer positiv syn på självkörande bilar.

I deras nya undersökning tillfrågades 1 200 amerikaner. Av dem svarade närmare tre av fyra att den autonoma tekniken ännu inte är redo, 48 procent att de aldrig skulle kliva in i en självkörande taxi eller något annat autonomt fordon för bildelning och 20 procent att självkörande bilar aldrig kommer att bli säkra.

Alla var dock inte negativt inställda till den nya tekniken.

34 procent tror att de självkörande fordonens fördelar kommer överväga nackdelarna och en majoritet såg positivt på fordon som ger stöd vid körningen – under förutsättningen att det ändå är föraren som har full kontroll över bilen.

Felaktig bild av säkerhet

Ett argument för att autonoma bilar är säkerheten. De sägs vara överlägsna de fordon som förs fram av en människa. Nu visar det sig dock att den här bilden kan vara felaktig. Detta enligt en undersökning gjord av IIHS – The Insurance Institute for Highway Safety

– Inom tid kommer helt självkörande bilar sannolikt att bli bättre än människor på att identifiera risker, men vi har upptäckt att den här förmågan i sig inte klarar av att förhindra huvuddelen av krockarna, säger Jessica Cicchino, vicepresident för forskning vid IIHS och medförfattare av studien.

I studien gjorde institutet antagandet att det autonoma systemets kameror och sensorer skulle klara av att hantera alla de olyckstillbud som kan uppstå till följd av mänskliga tillkortakommanden.

Efter detta återstår dock två tredjedelar av olyckstyperna – och enligt IIHS finns det en stor risk att de fortsätter att inträffa. Såvida inte de autonoma systemen programmerar om sin förmåga att förutse händelser och fatta beslut. Enligt IIHS måste de självkörande bilarna i högre grad designas för att fokusera på säkerhet snarare än ägarens preferenser.

Ny Teknik