Under våren kommer Stockholm ha 20 publika laddgator. Detta sedan Vattenfall beslutat bygga sex nya laddgator på Narvavägen, Åsögatan, Tulegatan, Valhallavägen, Drottningholmsvägen och Strandvägen.

Det innebär att 55 nya laddpunkter tillkommer. På de 14 tidigare laddgatorna finns 80 laddpunkter.

Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator. Laddeffekten på destinationsladdarna kommer att uppgraderas, från 3,7 kW till en blandning av 11 kW och 22 kW dvs. från enfas till trefas, med laststyrning, för att möta effektutmaningar i stadskärnan.

Laddplatserna är en del av laddnätverket InCharge som Vattenfall bygger tillsammans med partners i Tyskland, Nederländerna och Norge. I laddnätverket finns nu nästan 23 000 uppkopplade laddpunkter.

Totalt finns 50 000 laddbara bilar i Stockholms kommun, och nästan 100 000 i hela länet.

Vattenfall