Hållbarhetschefen kommer leva kvar men kan få en annorlunda roll. De framkom vid ett seminarium med titeln Framtidens hållbarhetschef – vem är det? som arrangerades av Social Venture Network Almedalen i måndags.

På seminariet, där forskare från Örebro universitet som forskar om hållbarhetschefens framtida roll deltog, framkom det att hållbarhetschefen i takt med att hållbarhetsarbetet breddats, får allt svårare att vara expert på hela området. Istället kan hållbarhetschefen få en mer koordinerande och samordnande roll då kunskapen sprids i organisationen.

Sabina Du Rietz, lektor vid Center for Sustainable Business på Örebro universitet, sade på seminariet att kraven ökar på hållbarhetscheferna och att rollen utvecklas mot att bli mer strategisk och proaktiv.

Det blir också viktigare att i rollen kunna kommunicera hållbarhetsfrågorna internt och externt och att kunna hantera gruppdynamik.

Det kan även tillkomma nya roller i organisationen, till exempel hållbarhets-koordinatorer, som tar över en del av det operationella arbetet.

Se en liveupptagning från seminariet här