Foto: Mostphotos.

Det finns inte finns en lösning som fungerar överallt när det gäller att minska klimatpåverkan från sista ledet av e-handelstransporter till kund. Istället behöver man utgå från varje plats för sig, för att hitta den energieffektivaste lösningen. Det slås fast i en studie av VTI över leveranser av matkassar från dagligvaruhandeln.

VTI har studerat sätt att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel, både utifrån hur dagligvaruhandelns distributionssystem fungerar och ur konsumenternas perspektiv.

– En slutsats är att de lösningar som finns idag möjligen är lite för ”bra” och bekväma för kunderna. För att e-handeln ska bli mer hållbar behövs lite längre framförhållning och planering av våra inköp, säger Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI.

Klart är att den största potentialen för energieffektivisering finns i det sista ledet av transporten till kund, kallat ”sista milen”. Men hur denna ska organiseras beror på var distributionen sker.

I en större stad, med många invånare på liten yta, kan ett system med hemtransporter av matkassar till dörren vara en energieffektiv lösning.

I en mindre tätort som är spridd över ett större område och med färre kunder kan däremot en ”Click&Collect”-lösning vara ett bättre alternativ. Det innebär att matkassarna levereras till ett centralt placerat utlämningsställe dit kunderna i området kan åka för att hämta sina varor.

Rapporten: Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom transporteffektiv logistik och minskade bilresor