Trots den kraftfulla påverkan på Sveriges ekonomi mår många anställda bättre på jobbet idag än innan Covid 19-epidemin bröt ut.

Det skriver tidningen Chef som hänvisar till en studie vid Göteborgs universitet.

”Överlag går det att se medarbetares psykosociala upplevelser på sina arbeten de senaste två månaderna har utvecklat sig åt det positiva hållet jämfört med årets första tre månader”, säger forskaren Leif Denti som står bakom studien.

”Faktorer som stress, arbetsbelastning, meningsfullhet, egenkontroll och ledarskap visar signifikanta och positiva skillnader i flera branscher. Majoriteten rapporterar också en känsla av ökad meningsfullhet på jobbet. Extra intressant är att detta också går tvärtemot hur trenden ser ut under motsvarande veckor tidigare år”, säger Leif Denti.

Av resultaten framgår att upplevelsen av arbetssituationen ökat åt det positiva hållet med över tre procent bland medarbetare inom energi-, miljö-, och tillverkningssektorn från vecka 1–12 till vecka 13–20 i år.

Forskningen bygger på data från innovationsföretaget Winningtemp. Winningtemp, som arbetar med organisationsstyrning och -utveckling, samlar data från fler än 400 svenska företag. Underlaget har tagits fram genom att jämföra data under perioden före Corona-pandemin med data de följande sex veckorna efter att epidemin bröt ut.

Chef