Flerbostadshus i trä - Lindbäcks Bygg. /Foto: Lindbäcks Bygg.

Den positiva trenden för byggande av bostäder i trä håller i sig. Mellan 2018 och 2019 ökade andelen flerbostadshus med trästomme från 13 till 20 procent. Nu visar statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, att ökningen höll i sig även under förra året.

Enligt TMF:s statistik levererades under helåret 2020 totalt 4.485 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 18 procent jämfört med 2019. Av dessa var 62 procent av lägenheterna hyresrätter. 292 lägenheter var avsedda för student- och specialboende.

Totalt byggdes 41 700 lägenheter i flerbostadshus 2019, en ökning på 10 procent jämfört med 2019.

Gustaf Edgren, bostadspolitisk export på TMF, tror att träbyggandet kan växa ytterligare.

– Den investerade kapacitet hos våra husföretag är fortfarande långt ifrån fullt nyttjad. Jag tror att det finns kapacitet för en bra bit över 15 000 bostäder på flerbostadssidan.

Men för att det ska bli verklighet krävs att den industriella trähustillverkningen ges bättre förutsättningar, menar Gustaf Edgren

Det krävs ett enhetligt tolkat regelverk, bättre fungerande finansieringsmöjligheter, och fler byggrätter till fler byggherrar och detaljplanerad mark att sätta husen på, anser han.

Trä- och Möbelföretagen