Illustration: Tyréns.

Ett nytt verktyg för klimatsmart stadsplanering av kollektivtrafik testas nu i Malmö och Lund av konsultbolaget Tyréns.

Verktyget, Flowmapper, använder den positionsdata som bussar, spårvagnar och tåg i kollektivtrafiken sänder ifrån sig med ett par sekunders mellanrum. Dessa lagras och kvalitetsgranskas i en databas för att sedan visualiseras i en webbplattform, som egentligen är utvecklad för transaktioner på finansmarknaden.

Utifrån miljontals datapunkter kan framkomligheten identifieras och kvantifieras. Detta kan användas för att visa var en ombyggnad av gatunätet ger störst effekt till lägst kostnad, vilket i sin tur kan göra att turerna går att köra på kortare tid vilket ger färre förseningar och mindre utsläpp.

Även om verktyget initialt har utvecklats för framkomlighetsstudier ser projektgruppen på Tyréns en rad andra användningsområden. Just nu pågår insamling av kollektivtrafikdata även från Uppsala, Östergötland, Kalmar, Dalarna, Värmland och Gävle.

Vill kartlägga hela landet

Ambition är att hela landet ska vara kartlagt inom två år, men för att det ska vara möjligt behöver alla kollektivtrafikhuvudmän tillgängliggöra sin data.

Flowmapper är ett resultat av en innovationsprocess som Tyréns utvecklat, där medarbetare bjuds in för att presentera sina idéer i ett idéforum, ett draknäste, för att sedan utveckla en färdig produkt med hjälp av innovationscoacher och affärsutvecklare.

Tyréns