I Kista i nordvästra Stockholm ska en lösning för framtidens kollektivtrafik testas de närmaste två månaderna.

I försöket ska två uppkopplade bilar rulla i stadsdelen, som resenärer kan boka via en app. Bilarna hämtar upp vid några större knutpunkter och lämnar vid resmålet. Endast personer som arbetar, studerar och bor i Kista får möjlighet att delta och boka resor.

Målet med testet är att analysera beteendemönster för samåkningstjänster inom kollektivtrafiken, hitta affärsmodeller och anpassa tekniken. Bakgrunden är att samåkningstjänster på sikt väntas bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Då kommer man kunna åka längre sträckor med kapacitetsstark kollektivtrafik, såsom pendeltåg eller tunnelbana, och åka den sista kilometern fram till bostaden eller kontoret med en samåkningstjänst.

I försöket ingår att resenärerna får svara på enkätfrågor och att deras resmönster analyseras. Detta kommer ligga till grund för nya tester i framtiden, där fler än en resenär kan åka med åt gången.

Bakom testet står samverkansarenan Urban ICT Arena som drivs av Kista Science City AB. Projektdeltagare är trafikoperatören Keolis, Ericsson, Telia och Intel med stöd från Vinnova och Drive Sweden.

Kista Science City