Högskolan i Kristianstad ger ut en ny bok som behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi.

Boken – Människa och miljö – ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt hållbara lösningar.

Kopplat till varje kapitel finns avsnitt som ger vägledning i att söka och kritiskt granska information.

Boken vänder sig både till blivande miljöstrateger och till redan yrkesverksamma som praktiskt arbetar med klimat- och miljöfrågor, och Agenda 2030 inom företag, kommuner och myndigheter, förklarar en av författarna, Claes Dahlqvist.

Högskolan i Kristianstad